Utbildning

Den som utför fotvården är Diplomerad Medicinsk fotterapeut
och är utbildad i Göteborg

Kvalificerad yrkesutbildning, 60 KY-poäng
Utbildningen i medicinsk fotvård (medicinsk fotterapi)
Ger den kompetens som behövs för att arbeta som medicinsk fotterapeut
(fd fotvårdsspecialist)
inom hälso- och sjukvården eller som egen företagare.
Utbildningen ger dig kvalificerade teoretiska och praktiska kunskaper
för att självständigt kunna bedöma och utföra fotterapi utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv.

Arbetsmarknad
Fotterapeutens arbetsmarknad finns inom hälso- och sjukvården,
inom kommunal vård och omsorg
samt i privata verksamheter. Fotterapeuter behövs för att
möta riskgrupper med diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psoriasis
och reumatiska sjukdomar samt äldre och funktionshindrade

Samarbetspartners
Utbildningen genomförs av KY-Akademien i samverkan med Hälso- och sjukvården
i Västra Götaland, Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet
och privata företagare inom yrkesområdet.
Urval av de sökande baseras på betyg, dokumenterad arbetslivserfarenhet och intervjuer.
Vid intervjuerna deltar representanter från KY-Akademien samt medverkande företag.